BAZAR PROFERO d.o.o.

Kraljevec II. 4, 10 000 Zagreb

Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod ID brojem tvrtke: 63595270820

Broj računa: HR0724840081105287287

SWIFT: RZBHHR2X otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d.,  Magazinska cesta 69, Zagreb, Hrvatska
Temeljni kapital : 20.000 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Sandra Šegulja-Leiderer